سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین صادقپور – مدیر پروژه وکارشناس ارشد گروه سد و نیروگاه ، مهندسین مشاور قدس‌نیرو

چکیده:

یکی از بخشهای اصلی در مطالعات مرحله شناخت پروژه‌های سدسازی تعیین موقعیت مناسب برای احداث سد در مسیر رودخانه موردنظر می‌باشد. برای این منظور لازم است معیارهای متعددی برای ارزیابی موقعیت مناسب محور درنظرگرفته شود. در این مقاله، چکیده مطالعات مرحله اول انجام شده برروی رودخانه پیربالاچای مرند به منظور تعیین موقعیت مناسب برای ساختگاه سد ارائـه شده است. معیارهای اصلی برای ارزیابی موقعیت محور به سه دسته معیارهای فنی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم شده است. در بخش معیارهای فنی، وضعیت ژئـوتکنیک ساختگاه، کیفیت آب رودخانه، سطح حوزه آبریز، وضعیت سازندهای شور و انحلال‌پذیر، میزان کنترل سیلاب ، آورد سالیانه رودخانه ، چگونگی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و موقعیت احداث کمپ برای محورهای پیشنهادی بررسی شده است. معیارهای اقتصادی مورد بررسی شامل ارزیابی حجم عملیات بدنه و سازه‌های جانبی سد، موقعیت منابع قرضه، وضعیت راه دسترسی و طول مسیر انتقال تا محل مصرف بوده است. در بخش معیارهای اجتماعی مسائـل و مشکلات ناشی از خسارت نسبی مخزن، عملیات احداث راه دسترسی و موقعیت اراضی مصرف‌کننده آب دیده شده است. در انتها در این مقاله، اولویت‌بندی موقعیت ساختگاههای مورد بررسی با توجه به کلیه معیارهای فوق انجام شده است