سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران فرهمند میان –
موسی نفره ئیان –
محمود خلیلی –
علی قاسمی –

چکیده:

منطقه فران در ۱۱۰ کیلومتری شمال شهر اصفهان واقع گردیده است. بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات زمین‌شناسی سنگ‌های آتش‌فشانی ترشیری با ترکیب اسید تا حد واسط (گداز و آذر آواری) در ناحیه مورد مطالعه گسترش دارند. سنگ‌های پرلیتی متعلق به واحدهای سنگی ریولیت می‌باشد که مواد مذاب سازنده آن به صورت فوران انفجاری در محیط‌های قاره‌ای به آب‌های کم عمق در اواخر نئوژن تکوین یافته‌اند . در بخش‌های فرونشست مأمورهای آتش‌نشانی، آب‌های جوی و ماگمایی موجب دگرسانی شیشه‌های ریولیتی و تشکیل پرلیت حاصل شده است. بررسی‌های ژئوشیمیایی مؤید ماهیت کال کالک آلکالی کال و محیط تکتونیکی کمانه آتش‌نشانی و حاشیه قاره ای هم‌زمان با تصادم برای این سنگ‌ها می‌باشند. از لحاظ فیزیکی سنگ‌های پرلیتی منطقه در مقابل حرارت C900 – C750 ازدیاد حجم پیدا می‌کند. این خصیصه انبساط پزی موجب می‌گردد تا پرلیت مزبور از جنبه‌های اقتصادی-مدنی با ارزش تلقی شود و جایگاه ویژه‌ای را در مصارف صنایع مختلف داشته باشد.