سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حسین منتصری – دانشجوی دکتری هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
نبی الله دادی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر مطالعات پخش حرارت در نیروگاه سیکل ترکیبی نکا با استفاده از اندازه‌گیری‌های میدانی و شبیه سازی عددی انجام شده است. با توجه به اینکه در کاربرد یک مدل دو بعدی نظیرMIKE21امکان مدلسازی تغییرات عمقی حرارت و نیز مؤلفه‌های آشفتگی در عمق وجود ندارد، جهت برقراری هماهنگی میان نتایج این مدل و اندازه‌گیری‌های میدانی لازم است ضرایب پخش بالایی در مدل اعمال گردد. اگر چه این کار در نواحی نزدیک به جت خروجی نیروگاه تا حدی هماهنگی لازم را ایجاد می نماید اما در نواحی دورتر که اثر جت زایل شده است، منجر به نتایج نامناسبی می‌گردد. بدین سبب تقسیم محدوده مطالعاتی به دو بخش شامل ناحیه ای با آشفتگی غالب (میدان نزدیک) و ناحیه ای بدون آشفتگی (میدان دور) الزامی است.
بر اساس اندازه گیری‌های انجام شده در محدوده نیروگاه و حوضچه قدیمی در تراز متوسط، رفتار محدوده با آشفتگی زیاد یعنی میدان نزدیک (Near-Field) و چگونگی تأثیر آن بر محدودة میدان دور (Far-Field) تا حد زیادی قابل پیش بینی است، اما بدلیل تغییرات تراز سطح آب (خصوصا کاهشتراز آب) و نیز وجود حوضچه جدید نیاز به بررسی دقیق‌تر ناحیه میدان نزدیک جهت پیش بینی چگونگی پخش حرارت در حالت‌های مذکور می‌باشد که بدین منظور نرم افزار Fluent مورد استفاده قرار گرفته است.