سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساسان کیوانی قلعه حوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک

چکیده:

امروزه یکی از کارآمدترین روشها در مطالعات ساختگاهی استفاده از روشهای ژئوفیزیکی است. از مهمترین روشهای ژئوفیزیکی مورد استفاده در این گونه مطالعات می توان روشهای لرزه نگاری شکست مرزی (انکساری)، توموگرافی لرزه ای، گمانه زنی الکتریکی و نیمرخ های الکتریکی را نام برد. به منظور مطالعات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد نازلو، واقع در فاصله حدود ۲۷ کیلومتری شمال باختری شهر ارومیه، ۹ پروفیل لرزه ای ۹ نیمرخ الکتریکی (با آرایه دایپل – دایپل) و ۹ پروفیل گمانه الکتریکی در این ساختگاه برداشت شده است. هدف از این مطالعات، بررسی ویژگیهای کیفی و کمی آبرفت و تکیه گاه های سد و نیز تعیین عمق سنگ کف می باشد. در این مقاله به پردازش و تفسیر داده های گمانه الکتریکی که مجموعاً ۴۲ گمانه می باشد پرداخته شده است. در نهایت نتایج به صورت نقشه های هم ارتفاع و هم ژرفای سنگ کف و نیز نیمرخ های مقاومت ویژه الکتریکی تهیه شده است. در نهایت ضخامت آبرفت در عمیق ترین نقطه حدود ۸۰ متر تخمین زده شد.