سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساسان لیاقت – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
سعید فرخی نیا – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
مرتضی مومن زاده – کارشناس آزاد اکتشافات معدنی

چکیده:

اثر معدنی طلای طرقبه با مختصات جغرافیایی َ۲۵، ۵۹ درجه سانتی گراد طول شرقی و َ۲۰ ، ۳۶ درجه سانتی گراد عرض شمالی در استخراج روباز و حفر تونل مورد بهره برداری قرار گرفته است. کانی سازی از نوع رگه ای بوده و طلا همراه کوارتز در سنگهای دگرگونی شیستی جای گرفته است. سنگهای دگرگونی کانه دار ، خود به صورت خط وارده هایی در زمینه سنگهایی آذرین اسیدی –حد واسط با ترکیب گرانودیوریت تا تونالیت قرار دارد.
در این مقاله، جهت شناخت نحوه کانی سازی طلا دررگه هاعی کوارتز، مطالعات ژئوشیمیایی ، پتروگرافی و کانی شناسی بر روی کانسنگ و سنگ میزبان صورت گرفته است . دگرسانی مرتبط با کانه زایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و جهت تعیین شرایط دمای کانسنگ طلا، سیالات درگیر در رگه های کوارتز مورد مطالعه ژئوترمومتری واقع شده است. بر اساس این مطالعات مدلی برای کانه زایی طلا در این معدن ارائه می گردد.