سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف رحیم سوری – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالمجید یعقوب پور – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

کانیهای کدر کانسنگ تیتانیم قره آغاج ارومیه را کانیهای ایلمنیت (با ۳ نسل کانی سازی) ، مگنتین (با ۴ نسل کانی سازی) ، تیتانومگنتیت (با یک کانی سازی) و به مقدار جزئی اسپینل سبز (با یک کانی سازی ) ، هماتیت (با یک نسل کانی سازی) و پیروتیت (با ۴ نسل کانی سازی) تشکیل میدهند. با توجه به مطالعات کانه نگاری بعمل آمده مشخص گردید که ایلمنیت و مگنتیت های نسل اول کانی سازی بصورت ادخال هایی با بافت کروی دیده می شوند. نسل دوم کانی سازی کانیهای ایلمنیت، مگنتیت و تنها نسل کانی سازی، تیتانومگنتیت و اسپینل سبز از نوع پر کننده هستند . نسل سوم کانی سازی کانیهای ایلمنیت و مگنتیت بصورت تیغه ای با بافت برون رست (Exsolution) نسل چهارم مگنتیت از نوع رگه ای و رگچه ای و درون ادخال های اکسیدی است. نسل دوم پیروتیت ها بصورت بلورهای خرد و شکسته شده و نسل سوم دارای بافت منطقه ای بوده و نسل چهارم آن پر کننده فضاهایخالی می باشد. کانی هماتیت بر اثر فرایندهای سطحی و از اکسایش مگنتیت ها حاصل شده و دارای بافت تیغه ای هستند.