مقاله مطالعات کاني شناسي و سيالات درگير در کانسار مس – طلا کالچويه، شرق اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعات کاني شناسي و سيالات درگير در کانسار مس – طلا کالچويه، شرق اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ائوسن
مقاله سيالات درگير
مقاله مس
مقاله طلا
مقاله کالچويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهوري رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي پوردهكردي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقري –
جناب آقای / سرکار خانم: نقره ييان موسي
جناب آقای / سرکار خانم: مكي زاده محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار مس – طلا کالچويه در ۱۱۰کيلومتري شرق اصفهان و در داخل سنگهاي آتشفشاني و آذر آواري ائوسن واقع شده است. توفهاي ماسه اي و گدازه هاي آندزيتي بيشتر حجم اين مجموعه را به خود اختصاص داده اند. کاني سازي در منطقه به شکل رگه اي و رگچه اي بوده و گانگ اصلي کاني سازي، کوارتز مي باشد. کانيهاي فلزي اصلي شامل کالکوپيريت، کالکوسيت، گالن و کاني هاي هوازده شامل گوتيت، اکسيدهاي آهن، مالاکيت و آزوريت مي باشند. بررسيهاي انجام شده در اين منطقه حاکي از آن است که کاني سازي فلزي کالچويه از نوع کانسارهاي کم سولفيد کوارتز رگه هاي گرمابي است و نتايج مطالعات دماسنجي بر روي کانيهاي کوارتز، نشان دهنده وجود محلول با دماي کم تا متوسط  و قدرت کم کاني سازي است.