سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرساسان مهجور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهردار کریمی – دکترای زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

کانسار رسی تراب در ۶۰ کیلومتری جنوب ابرکوه در حاشیه جنوب شرقی زون ایران مرکزی واقع گردیده است این ناحیه قسمتی از کمربند شهرضا – آباده – همبست می باشد که از سکانسهای رسوبی پالئوزوئیکمیانی تا بالایی تشکیل شده است. مهمترین کاانسارهای رسی ایران در این کمربند واقع شده اند هدف این مطالعه بررسی کانی شناسی ژئوشیمی ، و تعیین ژنز احتمالی این کانسار است.