سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین کوهساری – دانشکده معدن، دانشگاه یزد
سیدکاظم میردهقان – دانشکده معدن، دانشگاه یزد
کمال علمدار – دانشکده معدن، دانشگاه یزد

چکیده:

توده نفوذی لوکوگرانیتی- گرانودیوریتی در منطقه علی آباد و حاشیه شمال غرب باتولیت شیر کوه سازند نای بند و سنگستان را قطع نموده و باعث ایجاد دگرگونی ضعیف و کانی سازی هیدروترمال مس در سازند نفوذپذیر سنگستان شده است. کانیهای شاخص مگنتیت، کالکوپیریت، بورنیت، کالکوسیت و دیژنیت می باشند. بطور کلی منطقه مورد مطالعه متشکل از واحدهای رسوبی از کرتاسه زیرین تا حال می باشد که توسط طف وسیعی از سنگهای آتشفشانی و نفوذی قطع شده اند. نفوذ پورفیریهای گرانیتوئیدی میوسن در میان این واحدها بخصوص واحدهای ولکانیکی و آهکهای کرتاسه باعث کانی زایی مس در نقاط مختلف از جمله دره زرشک شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی شرایط فیزیکو- شیمیائی محیط کانه زایی کانسار مس دره زرشک می باشد.