سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه فلاحتی – بخش زمین شناسی دانشگاه اصفهان
معصومه سعیدی – بخش زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره نیان – بخش زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود خلیلی – بخش زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

برطبق آخرین مطالعات، سنگهای رودنژیتی، سنگ های غنی از کلسیمی می باشند که از متاسوماتیسم سنگهای گابروئی، دلریتی، گری وکی، گرانیتی، داسیتی و شیلی مرتبط با مجموعههای سرپانتینیتی عظیم حاصل می شوند. در رودنژیت های افیولیت شمال نائین، دو نوع رودنژیتیزاسیون استاتیک و دینامیک مشاهده می شود. در رودنژیتیزاسیون استاتیک، به ترتیب کانی های اپیدوت، پرهنیت، هیدروگراسولار و زنوتلیت به خرج پلاژیوکلاز و کانی های کلریت منیزیم دار، ترمولیت، دیوپسید ثانویه به خرج پیروکسن تبلور یافته اند. در رودنژیت های دینامیک نیز کانی های رگه ای زنوتلیت به مقدار فراوان، پرهنیت به مقدار کم و پکتولیت به میزان بسیار کم، از کانی هائی می باشند که در مقاطع قابل مشاهده می باشند. این کانی ها در اغلب مقاطع، سنگ را قطع نموده اند و باعث از میان رفتن بافت اولیه و ایجاد بافت کاتاکلاستیک شده اند.