سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن لشگری – دکترای شیمی فیزیک، ÷دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا ارشدی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
غلامعباس پارسافر – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: به دلیل ناقص بودن مقاله و عدم نمایش برخی صفحات، اصل مقاله حذف گردید.]
اخیراً مطالعات کوانتومی بازدارنده ها، بدلیل اهمیت اقتصادی و صنعتی در طراحی و تعیین مکانیسم، مورد توجه عدة کثیری از محققین خوردگی قرار گرفته است . در کار حاضر، سیستم بازدارندگی پیریدین / آهن / اسیدکلریدریک، بصورت کوانتومی توسط مدلهای بازدارنده تحت خلا، محلول و لایه دو گانه الکتریکی(EDL)بررسی شده و بکمک آن نحوة جذب بازدارنده، انرژی دسلواتاسیون G، پتانسیل شیمیایی(µ) ∆ و بار منتقل شده به سطح – ∆N تعیین گردیده است. بررسیها نشان می دهند که پیریدین بصورت قائم و پس از دپروتونه، جذب سطح می شود . مابین µ ، ∆N ، ∆G و راندمان بازدارندگی یک ارتباط مستقیم وجود دارد و از آن می توان در طراحی و ساخت بازدارنده استفاده نمود . همچنین دسلواتاسیون بازدارنده در EDL. راحت تر از تودة الکترولیت بوده و وجود یدان باعث تقویت بازدارندگی می شود.