سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا خادم حسینی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دیواندری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدعلی بوترابی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق ریزساختار دو نوع چدن نشکن (حاوی ۳ تا ۳/۳ درصدکربن و حدود ۲/۴ درصد سیلیسیم)، در دو سیستمFe-C-Si-2%Al و Fe-C-Si به کمک میکروسکوپ الکترونی SEM) موردبررسی قرار گرفته است . برای ریخته گری از یک مدل پله ای با ۷ ضخامت مختلف استفاده شد . در این تحقیق، پله های با ضخامت ۲۰ ۴۰ و ۵۰ میلی متر مورد مطالعه قرار گرفت . عملیات آستنیته در دمای ۹۲۵ به مدت ۲ ساعت و عملیات آستمپر در دو دمای مختلف ۳۱۵ درجه و ۳۷۰ و به مدت۲ساعت انجام شد.نتایج بدست آمده نشان داد که با افزودن ۲ درصد وزنی آلومینیم به چدن نشکن، ساختاری با گرافیتفشرده تشکیل شده است . همچنین مطالعات انجام شده بر روی ریزساختار هر دو نوع چدن بر تشکیل تیغه های بینایت پایینی در دمای آستمپر ۳۱۵ و صفحات بینایت بالایی در دمای آستمپر ۳۷۰ دلالت دارد. با اینحال ساختار تشکیل شده در سیستم Fe-C-Si-Al در مقایسه با ساختار بدست آمده از سیستم Fe-C-Si ظریف تر است . همچنین تصاویر بدست آمده بر عدم حضور فاز پرلیت در ساختار نمونه حاوی آلومینیم با ضخامت بالا دلالت دارد که این بدلیل افزایش آستمپرپذیری است.