سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا بیگ محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده هوافضا
صادق تابع جماعت – دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده هوافضا
امیر مردانی – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده هوافضا

چکیده:

از پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر فرایند احتراق در داخل محفظه احتراق می توانبه میزان درجه حرارت هوای ورودی به محفظه احتراق، ممنتوم ورودی هوا به داخل محفظه احتراق و نیز زاویه پاشش سوخت اشاره کرد. در این تحقیق اثر تغییر در ممنتوم جریان هوای ورودی، بر وضعیت احتراق گاز طبیعی و همچنین تشکیل آلاینده های CO , NOx در داخل محفظه احتراق، با فرض ثابت بودن درجه حرارت هوای احتراق ورودی و زاویه پاشش سوخت، در حالت جریان پایدار و دائمی با روش عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند که اگرچه افزایش ممنتوم هوای احتراق ورودی بهکوره در حالت احتراق در هوای با درجه حرارت بالا، تا اندازه ای موجب کاهش میزان آلاینده های تولیدی در محفظه احتراق می گردد، ولی این موضوع با توجه به هندسه محفظه احتراق، شرایط هوای احتراق ورودی بهمحفظه احتراق و زاویه پاشش سوخت بداخل محفظه احتراق محدود می شود.