سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکدة مکانیک
محمد هنرپیشه – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکدة مکانیک

چکیده:

در این مقاله مطالعة تجربی و عددی اثرات صافیهای سطح مختلف روی ضریب اصطکاک و نهایتاً نیروی نورد در دستور کار قرار گرفته است. با در اختیار داشتن نتایج تجربی در زمینة اثرات صافی سطح روی نیروی نورد، شبیه سازی فرآیند به انجام رسید. ضمن آنکه در این مقاله روشی بمنظور بدست آوردن ضریب اصطکاک ثابت در نرم افزارهای المان محدود ارائه شده است. روشی که باید در نهایت منجر به یک مقدار ثابت ضریب اصطکاک گردد. با این روش بدون نیاز به آگاهی از نیروی تخمینی نورد، با ایجاد سیکلی بسته ضریب اصطکاک مورد نیاز برای بدست آوردن نیروی نورد ارائه میگردد.