سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سعیدکیاست – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی سازی

چکیده:

انقباض حجمی رزین های ترموست در حین فرایندپخت سبب رشد تنشهای پسماند شدیدی در مواد کامپوزیت آب زمینه ترموست می گردد. شدت این تنشها تا حدی است که می توانند سبب ایجادترکهای موضعی در بخشهایی از ماده کامپوزیت و در نهایت زوال آن و همچنین سبب تغییر فرم و اعوجاج شدید ورقهای کامپوزیتیگردند. در این تحقیق به مطالعه آزمیاشگاهی تنشهای پسماند در حین فرایندپخت برای یک نوع رزین پلیستر غیر اشباع پرداخته می شود. این نوع رزین ترموست با دونوع مختلف از مواد افزودنی ترموپلاستیک که کاهش دهنده انقباض پخت می باشند مورد مطالعه قرار می گیرند. همچنین دمای فرایند پخت ۱۱۰c در نظر گرفته شده است. در این تحقیق دستگاه ویژه ای برای اندازه گیری مداوم و دقیق رشد تنش در حین فرایندپخت طراحی شده است. از نتایج آزمایشات انجام شده ملاحظه گردید که حین پخت ، تنش قابل توجهی در رزین رشد کرده و علی رغم ویسکوالاستیک بودن رزین در دمای بالای پخت، میزان تنش در پایان فرایند پخت همچنان به رشد خود با شیب کم ادامه میدهد. لذا نظریات محققین گذشته درمورد تحلیل رفتن تنش بطور کامل در دمایپخت (قبل از پروسه سرد کردن) قطعا مردود گردید. همچنین مکانیزم های متفاوت هر یک از دو ماده افزودنی برای کاهش تنشهای پسماند مشاهده گردید.