سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی صانعی پور – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق ، به مطالعه و بررسی رفتار هیسترزیس قابهای فولادی مجهز به میراگرهای تسلیمی مرکزی(YDBF, Yielding Damped Braced Frames) پرداخته شده است ؛ که قابهای میانی آنها دارای ابعاد و سطح مقطع مختلف بوده و از دو جنس فولا د معمولی (MS, Mild Steel) و فولاد جاذب انرژی (EGS, Easy – Going Steel) می باشند . همچنین مقایسه ای بین سیستم ارائه شده و سیستمهایMRF و CBF صورت پذیرفته است .شبیه سازی تنشهای اولیه توسط نیر وهای محوری ثابت و شبیه س ازی نیروهای زلزله از طریق نیروهای افقیِ دوره ای انجام شده است . برنامه ای که جهت آنالیز استفاده گردیده ؛ نرم افزار اجزاء محدودANSYS نسخة ۹ می باشد . نتایج به دست آمده ، بهبود رفتار هیسترزیس قابها را تحت اثر بارهای لرزه ای ، در اثر جایگزینی فولاد جاذب انرژی به جای فولاد معمولی در میراگر مرکزی برای کلیة بازشوها نشان می دهد . استفاده از فولاد جاذب انرژی به جای فولاد معمولی در قاب جاری شوندة مرکزی سبب می شود ، اولاً سختی جانبی و مقاومت نهایی سیستم افزایش یابد ؛ ثانیاً سازه در تغییرمکانهای کمتری غیرخطی شده و شروع به جذب و اتلاف انرژی نماید