سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی شوشتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و مرکز تحقیقات دانشگاه صنعت نفت اهوا
محمد جامی الاحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و مرکز تحقیقات دانشگاه صنعت نفت اهوا
کورش محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و مرکز تحقیقات دانشگاه صنعت نفت اهوا
امیر صرافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و مرکز تحقیقات دانشگاه صنعت نفت اهوا

چکیده:

پیش بینی ضریب ان تقال حرارت یک سیستم گاز – مایع در ظروف همزن دار هنوز ک املاً پیچیده است . زیرا چندین عامل مانند شکل هندسی ظرف، نوع پروانه، سرعت گردش همزن، سرعت گاز، الگوی جریان سیال و … بر آن تأثیر می گذارند . در این پژوهش سعی شده است تا اثرات سرعت گاز، سرعتهمزن، میزان ماندگی گاز، دمای سطح حرارت دهنده و مکان آن بر ضریب انتقال حرارت بررسی شده و در پایان نتایج کار حاضر با کار محققین قبلی مقایسه شده و یک رابطة همبسته که می تواند ضریب انتقال حرارت گاز – مایع را با خطای حدود %٩ پیش بینی کند ارائه شدهاست