سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اسماعیل گلی کلانپا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسن روزی طلب – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی
محمدجعفر ملکوتی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس صمدی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

پتاسیم جزء عناصر ضروری برای گیاه بوده و اگر در خاک به مقدار کافی وجود نداشته باشد، رشد گیاه به شدت کاهش می یابد . فرایندهای مختلفی بر قابلیت استفاده پتاسیم تاثیر می گذارند . یکی از این فرایندها، تثبیت پتاسیم می باشد . تثبیت پتاسیم نقش مهمی در روابط خاک و گیاه بازی کرده و بر کارایی کودهای پتاسیمی مصرفی نیز تأثیر می گذارد (۶) در میان عوامل مؤثر در ظرفیت خاک برای تثبیت پتاسیم کانی های رسی و رطوبت خاک اهمیت بیشتری دارند (۷) کانی های بایدلایت و ورمی کولایت در مقایسه با مونت موریلونایت ظرفیت بیشتری برای تثبیت دارند (۳) در ایلایت نیز میزان تثبیت به درجه هوادیدگی آن بستگی دارد . در این مطالعه، اثرات مقادیر کود مصرفی، نوع و میزان کانی های رسی بر روی تثبیت پتاسیم توسط خاک در خاک های زیر کشت انگور در منطقه
ارومیه بررسی شد . همچنین، کانیهای غالب در جزءسیلت وشن خاک ها به روش XRD مطالعه گردید.