سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – دانشجوی دورة دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصف

چکیده:

در این مقاله، خرابی در سازه‌های نگهدارنده خطوط لوله برافراشته بررسی می‌گردد. بارگذاری، تحلیل و طراحی این نوع سازه ها نکات و ضوابط خاصی را می‌طلبد که در آئین نامه‌های موجود وارد نشده است. در این تحقیق، ابتدا علل احتمالی وقوع خرابی در این نوع سازه‌ها بیان گردیده و سپس با بررسی دقیق و موردی علل سعی می‌شود علت یا علتهای واقعی خرابی مشخص گردد. به عنوان یک نمونه کاربردی، سازه نگهدارنده لوله های انتقال آب و باطله۲ واقع در مجتمع معدنی مس سرچشمه که دچار گسیختگی اتصالات انتهای بادبندی ها در محل اتصال به تیر و ستون شده است، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده از بررسی‌ها نشان داد که علت خرابی سازه، ضعف اجرایی، اشتباه محاسباتی، وقوع بارهای اضافی و عدم کفایت ضوابط آئین نامه‌های زلزله موجود در مورد اینگونه سازه‌ها، می باشد. جهت ترمیم سازه، روشی بهینه ارائه شد و کفایت آن با بررسی مدل FEM ناحیة اتصال، مورد تایید قرار گرفت