سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا تاکی – کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کوروش شهریار – دانشیاربخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود هاشمی – کارشناس مکانیک سنگ، مهندسین مشاور زایندآب

چکیده:

پدیدة انفجار سنگ، یکی از معضلاتی است که در حین استخراج مواد معدنی به روش زیرزمینی و حفر تونل در مناطق با عمق زیاد و معمولاً در داخل سنگهای مقاوم در نقاط پرتنش رخ می دهد. پدیدة مزبور، به صورت شکست ناگهانی و آزاد شدن انرژی کرنشی در یک فاصلة زمانی کوتاه و با پرتاب قطعات سنگ به اطراف‏، ضمن آسیب رسانی به انسان و تجهیزات، باعث ریزش و ناپایداری حفرة زیرزمینی می شود. تونل چشمه لنگان به منظور انتقال آب از سر شاخه های دز به سد زاینده رود در حال احداث می باشد که عمق آن در قسمتهای مرکزی (منطقه کوه سفید) تا ۱۱۰۰ متر می رسد. در این مقاله احتمال وقوع پدیدة انفجارسنگ در مسیر تونل مزبور به روشهای مختلف مطالعه و بررسی شده و پتانسیل قابلیت انفجار آن، تعیین گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهند که احتمال انفجار ضعیف در منطقة کوه سفید وجود دارد