سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
حامد یزدانی نژاد – کارشناس ارشد گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
اردشیر فرشیدیان فر – مربی گروه مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

این مقاله به شناسایی پارامترهای معرف نوعی از دسته موتورهای تطبیق پذیر به نام دسته موتورهای هیدرولیکی می پردازد و در ادامه سعی بر ارائه مدل ریاضی و پیش بینی رفتار سیستم دارد . مدل ریاضی سیستم، مدلی خطی بر مبنای پارامترهای متمرکز تعریف شده می باشد . پس از مدلسازی خطی و تطبیق آن با نتایج آزمایشگاهی، به بررسی نتایج شبیه سازی دینامیکی سیستم و ارائه یک مدل دینامیک پیوسته در محیط Simulink و بررسی رفتار لحظه ای سیستم می پردازیم