سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساره زارعی – آزمایشگاه تحقیقاتی مادهچگال محاسباتی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعت
سیدجواد هاشمی فر – آزمایشگاه تحقیقاتی مادهچگال محاسباتی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعت
هادی اکبرزاده – آزمایشگاه تحقیقاتی مادهچگال محاسباتی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعت

چکیده:

آلیاژ هویسلر Co2Cr0.6Fe0.4Al به علت داشتن خاصیت نیم فلزی، اخیراَ مورد توجه بسیاری از محققان علوم و فناوری اسپینترونیک قرار گرفته است . در این مقاله، را در حالت Co2Cr05Fe05Al ما با استفاده از محاسبات اولیه کوانتومی در چارچوب نظریه تابعی چگالی اسپینی، ابتدا خواص الکترونی و مغناطیسی آلیاژ هویسلر پرداخته ایم . نتایج به دست آمده، ضمن تایید رفتار نیم فلزی در GaAs انبوهه مورد بررسی قرار داده ایم و سپس به مطالعه خواص مرز مشترک آن با نیم رسانای حالت انبوهه، نشان می دهد که در مرز مشترک به دلیل پیدایش حالت های سطحی خاصیت نیم فلزی از بین می رود .