سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی حسنیان عارفی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک
محمدرضا ابوالحسنی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک
اسماعیل ساعی ور – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک
فرید چرمچی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک

چکیده:

با محاسبات مبتنی بر نظریهی تابعی چگالی، امکان تشکیل و ساختار الکترونی نانولولههای نیترید ایندیم با قطر و کایرالیتیهای مختلف ( زیگزاگ و صندلی ) ، مورد مطالعه قرار گرفته است . با مقایسهی انرژی کرنش این نانولولهها با نانولولههای کربنی و نیتریدی متناظر درمییابیم که تشکیل این نانولولهها دور از دسترس نیست . در پایان مشخص شد که گاف انرژی و انرژی کرنش با افزایش قطر کاهش می -یابد . نانولولههای نیترید ایندیم از تئوری الاستیسیتهی کلاسیک پیروی میکنند .