سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجاوید میراحمدی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
فرهنگ هنرور – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه استفاده از امواج ورقی به منظور پایش سلامت ساز ه ها در حال گسترش است. در کنار مزایای استفاده از این امواج،محدودیت هایی نیز وجود دارد. از جمله طبیعت دیسپرسیو و چند مدی امواج ورقی که تفسیر نتایج را با مشکل مواجه می کند. در این مقاله امواج ورقی به روش المان محدود شبیه سازی شد ه اند. این شبیه سازی نشان میدهد که در صورتتداخل مد S 0 موج ورقی باترک سطحی نامتقارن، تبدیل حالت رخ میدهد و علاوه بر مد S 0 مد A 0 ایجاد می شود. در صورت وجود ترک های نزدیک به هم، به علت ب رهم نهی پالس های بازتاب شده، تعیین فاصله ترک ها ممکن نیست.برای غلبه بر این مشکل، استفاده از مد S 0 فرکانس پایین به همراه پردازش سیگنال مبتنی بر فیلتر وینر و به دنبال آن برون یابی طیفی اتورگرسیو پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی ها و آزمایشات نشان می دهد که این روش کاربردی بوده و دقت بالایی در تعیین فاصله بین ناپیوستگی ها دارد.