سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیده معافی – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استاد یار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه کمبود آب در کشور به خصوص در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی , مدیریتبهینه و استفاده صحیح از این منابع لازم و ضروری است. در این مناطق با توجه به کمبود منابع آبهای سطحی و نیز هدر رفتن آنها، مهمترین منبع تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی ، صنعت و شرب منابع آب زیر زمینی می باشد. برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی موجبات نشست زمین را فراهم می آورد. نشست زمین که یکی از اثرات مهم استفاده از آبهای زیر زمینی می باشد در اثر تراکم یافتن مواد موجود در زمین رخ می دهد . حفر چاههای عمیق ونیمه عمیق به علت خشکسالی های چند سال اخیر و تاسیس چاههای جدید و افزایش سطح زیر کشت محصول پسته موجب کاهش تدریجی منابع آب ، افت سطح آب ، شور ولم یزرع شدن مزارع ، خشک شدن بسیاری از چاهها و نشست زمین در منطقه مورد مطالعه می باشد. لذا در این پژوهش جهت برنامه ریزی و مدیریت منابع آبهای زیر زمینی با بهره گیری از فن آوری جدید مانند استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ، بعد از تصحیح و بازسازی آمار و ارقام مربوط به چاهها در ماههای مختلف و با توجه به نقشه های موجود میزان نشست زمین تخمین زده شده است .