سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود ثانوی خشنود – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
ناصر تجبر – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
محمدرضا علی نژاد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
دانیل فروشارت – فرانسه، گرونوبل، مرکز تحقیقات علوم CNRS

چکیده:

در این تحقیق آثار مغناطوالاستیکی آلیاژ فری مغناطیس Er2Fe13CoB بررسی شد. اندازه گیری ها با استفاده از پیمانه کرنش سنج در بازه دمایی ۲۹۳ تا ۴۹۳K و میدانهای تا ۱/۵T، انجام پذیرفت.اندازه گیری ها نشان داد،مغناطوتنگش طولی (lt) و مغناطوتنگش حجمی (DV/V) افزایش قابل ملاحظه ای در بازه دمایی ۳۲۳ تا ۳۴۸K دارند.در همین بازه دمایی مغناطوتنگش ناهمسانگرد (Dl) تغییرات کمتری را نشان می دهد. این رفتار با توجه به گذار باز جهت گیری اسپینی در دمای ۳۳۷/۶K تفسیر می شود. همچنین منحنی های هم دمای مغناطوتنگش نشان می دهند که مقدار فرین آنها منطبق با دمای باز جهت گیری اسپینی (T SR) است.