مقاله مطالعه آزمايشگاهي الگوي آبشستگي پيرامون آبشكن T شكل منفرد مستقر در قوس ۹۰ درجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات منابع آب ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمايشگاهي الگوي آبشستگي پيرامون آبشكن T شكل منفرد مستقر در قوس ۹۰ درجه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي آبشستگي
مقاله آبشكن ‌T شكل
مقاله هندسه حفره آبشستگي،‌ توپوگرافي قوس
مقاله آبشستگي بيشينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واقفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قدسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از سازه هاي هيدروليكي موثر در تثبيت سواحل رودخانه آبشكن مي باشد. در چند دهه اخير استفاده از آبشكن ها در پايداري ساحل خارجي رودخانه ها ودر مسيرهاي قوسي مورد توجه مهندسان هيدروليك قرار گرفته است. استقرار آبشكن در مسير جريان باعث ايجاد آبشستگي هاي موضعي در محل آبشكن و تغييرات توپوگرافي بستر مي گردد. در اين مقاله به بررسي هندسه حفره آبشستگي و ميزان آبشستگي بيشينه و توپوگرافي بستر پيرامون آبشكن هاي T شكل مستقر در قوس ۹۰ درجه پرداخته شده است. براي اين منظور در يك كانال آزمايشگاهي با قوس ۹۰ درجه و ملايم (نسبت شعاع قوس به عرض كانال برابر (۴ و داراي بستر رسوبي با قطر متوسط ۱٫۲۸ ميلي متر و شرايط آب تميز، آزمايشاتي طراحي و اجرا شد. در اين آزمايشات تاثير متغيرهاي طول آبشكن، طول بال آبشكن، موقعيت قرار گيري آبشكن در قوس و همچنين عدد فرود جريان بر ميزان آبشستگي حول آبشكن T شكل و تغييرات توپوگرافي بستر مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بيانگر اين است كه افزايش طول آبشكن، كاهش طول بال آبشكن، افزايش عدد فرود و تغيير موقعيت آبشكن به سمت پايين دست قوس باعث افزايش ابعاد چاله آبشستگي مي گردد. معادلات جديدي در محاسبه پارامترهاي چاله آبشستگي حاصل شد.