مقاله مطالعه آزمايشگاهي الگوي جريان سه بعدي پيرامون آب شکن T شکل مستقر در قوس ۹۰ درجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمايشگاهي الگوي جريان سه بعدي پيرامون آب شکن T شکل مستقر در قوس ۹۰ درجه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي جريان سه بعدي
مقاله آب شکن T شکل
مقاله جريان ثانويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واقفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قدسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به اندازه گيري آزمايشگاهي ميدان جريان پيرامون قوس ۹۰ درجه و قوس توام با آب شکن T شکل مستقر در زاويه ۷۵ درجه پرداخته شده است. آزمايش ها در يک کانال آزمايشگاهي با شعاع انحناي ملايم انجام گرفت. در اندازه گيري ميدان جريان از دستگاه سرعت سنج سه بعدي ADV استفاده گرديد. براي اين منظور الگوي سه بعدي متوسط زماني سرعت در قوس ۹۰ درجه بدون آب شکن و قوس توام با آب شکن برداشت شد. در قوس توام با آب شکن نيز دو حالت بستر صلب و بستر با چاله آب شستگي تعادل يافته جهت تشخيص تفاوت الگوي جريان در ابتداي آزمايش و پس از زمان تعادل آزمايش شد. مقايسه بين مقاطع مختلف طولي، عرضي و افقي در سه آزمايش ذکرشده، انجام و تفاوت الگوي جريان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. گردابه ها و جريان هاي بازگشتي موجود در بالادست و پايين دست آب شکن و تغييرات به وجود آمده در جريان ثانويه از نکات مطرح شده در اين مقاله مي باشد. نتايج نشان داد که جريان هاي بازگشتي در بالادست و پايين دست آب شکن با بستر صلب و تعادل يافته شکل مي گيرد و اين جريان ها در پايين دست تا فاصله بيشتري از ساحل خارجي نسبت به بالادست تشکيل مي شود. همچنين شروع جريان بازگشتي در پايين دست آب شکن در آب شکن با بستر صلب از ۸ برابر طول آب شکن و براي بستر تعادل يافته از ۳ برابر طول آب شکن دارد.