مقاله مطالعه آزمايشگاهي ميدان جريان اطراف صفحات مستغرق مقابل دهانه آبگير جانبي در كانال U شكل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۲۱ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمايشگاهي ميدان جريان اطراف صفحات مستغرق مقابل دهانه آبگير جانبي در كانال U شكل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانال U شکل
مقاله آبگير جانبي
مقاله صفحات مستغرق
مقاله ميدان جريان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتصري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قدسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طراحي آبگيرهاي واقع در رودخانه ها، همواره بايد شرايطي را انتخاب کنيم تا آب منحرف شده توسط آبگير، داراي حداکثر دبي جريان و حداقل دبي رسوب باشد. از راهكارهاي كاهش رسوب ورودي به آبگيرهاي جانبي مي توان جانمايي آبگير در قوس خارجي رودخانه و استفاده از صفحات مستغرق را نام برد. صفحات مستغرق پره هاي کوچکي هستند که جهت انحراف رسوبات از مقابل دهانه آبگير به کار مي روند. عملکرد اصلي صفحات مستغرق، ايجاد جريان ثانويه است. ميدان جريان در اطراف آبگير هاي جانبي واقع در قوس خارجي رودخانه ها و اندركنش اين ميدان با جريان ثانويه ناشي از صفحات مستغرق، كاملا سه بعدي و پيچيده مي باشد. شناخت اين ميدان جريان مي تواند مهندسان را در كاربرد بهتر صفحات در قوس ياري نمايد. در اين پژوهش به منظور شناخت اين ميدان جريان پيچيده، مولفه هاي سه بعدي سرعت جريان در يك كانال قوسي U شكل با حضور آبگير جانبي و يك آرايش دو رديفه از صفحات مستغرق كه در مقابل آبگير جانبي نصب شده است، توسط سرعت سنج سه بعدي ADV برداشت و تحليل گرديد. نتايج نشان مي دهد صفحات، جريان ثانويه اي توليد مي كنند كه هم جهت با جريان ثانويه قوس مي باشد. همچنين خطوط جريان در صفحات افقي نشان مي دهند صفحات مستغرق سبب كاهش عرض صفحه تقسيم جريان در لايه هاي نزديك بستر و افزايش عرض صفحه تقسيم جريان در تراز بالاي صفحات مي گردند. محاسبه قدرت جريان ثانويه در قوس نشان مي دهد نصب صفحات در محدوده آبگير، موجب افزايش قدرت جريان ثانويه شده و از شدت كاهش قدرت جريان ثانويه بر اثر مكش آبگير مي كاهد. محاسبه تنش برشي بستر نشان مي دهد مقدار تنش برشي در دهانه آبگير افزايش يافته است. نتايج ارايه شده در اين مقاله مي تواند براي توسعه و صحت سنجي مدل هاي عددي روي ميدان جريان حول صفحات مستغرق در نزديكي آبگير جانبي در قوس نيز مفيد باشد. نتايج ارايه شده در اين مقاله مي تواند براي توسعه و صحت سنجي مدل هاي عددي روي ميدان جريان حول صفحات مستغرق در نزديكي آبگير جانبي در قوس نيز مفيد باشد.