مقاله مطالعه آزمايشگاهي پرش هاي چگالي نسبتا ضعيف ايجادي بر روي بسترهاي صاف و زبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمايشگاهي پرش هاي چگالي نسبتا ضعيف ايجادي بر روي بسترهاي صاف و زبر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرش چگالي
مقاله نيمرخ هاي قايم سرعت و غلظت حجمي
مقاله زبري نسبي
مقاله نسبت اختلاط و عدد فرود چگالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهمند نادر
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: قمشي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکان يابي و مديريت پرش هاي چگالي در درياچه ها و آبگير سدها، مي تواند در بهبود کيفي آب استحصالي و هم چنين، در مديريت ته نشيني و فرسايش رسوبات، نقشي سازنده داشته باشد. در اين پژوهش، اثرات زبري بستر بر پديده هيدروليکي پرش چگالي مورد مطالعه قرار مي گيرد. بررسي ها در يک نهر آزمايشگاهي که بستر آن با استفاده از ذرات ريگي چسبيده به هم زبر گرديده بود، انجام شد. با استفاده از مقادير آزمايشگاهي، رابطه اي ساده جهت تخمين نسبت عمق مزدوج در پرش هاي نسبتا ضعيف بدست آمد. در اين معادله، نسبت عمق مزدوج مستقل از نسبت اختلاط بوده و تنها تابعي از زبري نسبي بستر و عدد فرود چگالي مقطع بالادست پرش مي باشد. هم چنين، جهت بسترهاي صاف، تکامل مکاني جريان چگالي در دو وضعيت فرا و زير بحراني مورد مطالعه قرار گرفت. مشخص گرديد که با افزايش فاصله از مقطع انتهايي پرش، موقعيت مرتبط با سرعت بيشينه، به تدريج به بستر نزديک شده و سرانجام در فاصله اي تقريبا معادل با ۹ برابر ضخامت جريان در مقطع انتهايي پرش، پروفيل بدون بعد سرعت داراي شکلي مشابه با مقطع فرا بحراني پيش از پرش مي گردد.