مقاله مطالعه آزمايشگاهي پيشروي زبانه رسوبي در مخزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمايشگاهي پيشروي زبانه رسوبي در مخزن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب گذاري مخزن
مقاله مطالعات آزمايشگاهي
مقاله پيشروي زبانه رسوبي (دلتا)
مقاله اعداد بي بعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفي ياري اميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر با استفاده از يك كانال با بازشدگي در پلان و پروفيل طولي، پديده رسوب گذاري دلتايي در مخازن سدها مطالعه شده است. رسوب گذاري در شرايط بار كف و يا تشكيل دلتا در مخزن، تابع پارامترهاي متعددي مانند: شكل هندسي مخزن، شيب كف، ويژگي هاي هيدرولوژيكي منطقه، شرايط هيدروليكي جريان ورودي، نوع و ميزان بار رسوبي ورودي به مخزن و ….است. در اين پژوهش تعدادي از پارامترهاي موثر در مساله، شامل دبي آب، عمق آب مخزن، دبي رسوب و خواص فيزيكي ـ هندسي ذرات رسوبي مطالعه شده اند. به ازاي تغيير در هر يك از اين پارامترها، تغييرات زماني بالا آمدگي بستر مخزن و همچنين ميزان جا به جايي زبانه رسوبي به صورت داده هاي عددي و تصويري ثبت شده است. مشاهده ها حاكي از آن است كه ميزان تغييرات سرعت حركت دلتاي رسوبي در امتداد طولي مخزن نسبت به عمق آب درياچه حساس تر از ساير پارامتر هاي مورد مطالعه بوده است. براي نمايش قانون حاكم بر ميزان جا به جايي دلتا در راستاي طولي مخزن، با استفاده از آناليز ابعادي، پارامترهاي تركيبي متناسب با فيزيك مساله استخراج شده و با كمك اعداد بي بعد حاصل و همچنين خروجي هاي آزمايشگاهي، با معرفي يك عدد بي بعد جديد، نمودارهاي مشخصه پيشروي دلتا ترسيم شده اند.