سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی, گروه مهندسی آبیاری و آبادانی د
محمدحسین امید – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

تیغه های هدایت کننده در ورودی حوضچه های رسوبگیر برای جلوگیری از تغییرات شدید سرعت در عرض حوضچه و همچنین پخش رسوبات ورودی در عرض بکار می روند. این تحقیق یک مطالعه آزمایشگاهی برای بررسی اثر تیغه هدایت کننده بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر می باشد. استفاده از یک تبدیل خطی برای متصل کردن کانال بالادست به حوضچه رسوبگیر باعث شد که برای یک سری از آزمایشات جریان بالادست به آرامی به داخل حوضچه هدایت شده و جریان دو بعدی باشد و در سری دیگر از آزمایشات در ورودی تغییرات شدید عرضی سرعت وجود داشته باشد. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که استفاده از تیغه هدایت کننده در جریانهای دو بعدی باعث افزایش راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر نمی شود اما باعث یکنواختی توزیع ته نشینی رسوبات در طول حوضچه می شود. قرار دادن تیغه با عمق استغراق در ورودی حوضچه در جریانهای سه بعدی, ۸/۵%۸% افزایش راندمان حوضچه را نشان داد.