سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین توفیق – دانشیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا ملک پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از روشهای اصلاح خاک های ریزدانه سست استفاده از ستون های سنگی است. در کشور ما ایران، در بسیاری از نقاط ساختمان هایی با تعداد طبقات کم بر روی خاک های ریزدانه سست ساخته می شوند که اصلاح این خاکها با روش های مرسوم بسیار پرهزینه بوده و اقتصادی نمی باشد. به همین منظور استفاده از ستون های سنگی به علت در دسترس بودن مصالح مورد نیاز با هزینه بسیار کم و کارآیی مناسب می تواند اقتصادی باشد. در این مقاله یک مطالعه آزمایشگاهی به منظور ارزیابی عملکرد ستون های سنگی از نوع شفته آهکی برای بهبود ظرفیت باربری خاک های ریزدانه سست و کاهش نشست آنها در اثر بارهای وارده انجام شده است. در این مطالعه تعداد ۲۸۵ آزمایش مقاومتی روی نمونه های استوانه ای شکل مرکب از ستون شفته آهکی و خاک اطراف، با زمانهای گیرش متفاوت و متغیرهای دیگر انجام گرفته است. ستون شفته آهکی از مخلوط شن، ماسه و رس با دانه بندی مشخص و درصدهای گوناگون آهک تشکیل شده است. به منظور بررسی تاثیر رطوبت بر روی ستونهای مذکور، نمونه ها در سه وضعیت رطوبتی خشک، غیر اشباع و اشباع مورد آزمایش قرار گرفته شده اند. از آزمایش های انجام شده نتیجه گرفته شده است که ستون های سنگی از نوع شفته آهکی با درصدهای آهک بیشتر از ۲۰ و زمانهای گیرش بیشتر از ۲۸ روز، طرفیت باربری زمین را افزایش می دهند. همچنین زمانی که نمونه ها بصورت اشباع مورد آزمایش قرار گرفته شدند، مقاومت نمونه ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت