سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد فرقانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
مجید فضلی – دانشجوی مقطع دکتری مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مد
مسعود قدسیان – استادهیدرولیک پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان حول دو آبشکن با فاصله زاویه ای ۵ درجه در قوس، با استفاده از دستگاه سرعت سنج دو بعدی انجام شد. آزمایشها برای حالتهای مختلف قرار گیری سری آبشکنها در قوس (زوایای ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه) برنامه ریزی و انجام گردید. برای هر آزمایش الگوی جریان از حدود ۲۰ درجه قبل از آبشکن اول تا ۲۰ درجه بعد از آبشکن دوم، برداشت گردید. تمامی آزمایشها با دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه و در بستر فرسایش پذیر اجرا گردید. اثر موقعیت آبشکن ها بر الگوی جریان حول آبشکن ها، گردآبه های به وجود آمده و همچنین مشخصات جدایی جریان در مطالب این مقاله ارائه شده است