سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الناز خداپناه – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز
ساناز پورنقی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز
سیدعلیرضا طباطبایی نژاد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز

چکیده:

نفت خام مخلوطی پیچیده از هیدروکربنهای متعلق به خانواده های مختلف می باشد که می تواند شامل پارافینها، آروماتیکها ، نفتنها و اولفینها باشد . در عملیات تقطیر نفت خام، برشهای حاصل، از سبک به سنگین شامل برش نفتا، برش بنزین، نفت سفید، نفت گاز و ته م انده های سنگین است . ترکیبات مختلفی از هیدروکربنها در این برشهای نفتی یافت می شود که می توان به رزینها، آسفالتها و واکس ها و … اشاره کرد . در این تحقیق اثر افزودنیهایی همچون هپتان، زایلن و کوپلیمر روی ریزش نقطه واکس برای پنج نمونه نفتی ایران ( ته ماند مخازن پالایشگاه و نمونه سرچاهی ) مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که افزودنی های فوق می توانند در جلوگیری از رسوب واکس بسیار مؤثر باشند . این مطالعه بیانگر این موضوع می باشد که
زایلن نسبت به نرمال هپتان مؤثرتر بوده و با افزودن درصد کمتری از زایلن نقطه ریزش به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد .