سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالله اردشیر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
موسی امین نژاد – رئیس بخش دفتر بهره برداری و نگهداری از سدها

چکیده:

انتقال مواد جامد بصورت دوغآب در آب از چندین دهه پیش از صنعت حمل و نقل مورد استفاده میباشد بخصوص در مکانهاییکه استفاده از ماشین آلات سخت و پرهزینه می باشد. انتقال مواد جامد بصورت محلول در آب یک روش کارا و اثر بخش به شمار می رود. همچنین جآبجایی ، ته نشینی و انتقال رسوبات بخصوص درسدهای مخزین تآبع معادلات جریانهای دو فازی می باشد. ازکاربردهای انتقال مواد جامد بصورت جریان دوفازی می توان به عملیات فلاشینگ سدها، انتقال فاضلآب و … نام برد. دراین مقاله تأثیر حضور ذرات جامد معلق در آب بر مسئله افت فشار و کاهش پسا و همچنین افزایش فشاردر حضور ذرات جامد درشت دانه درکانالها به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است آزمایشات در یک فلوم مستطیلی از جنس پلگسی گلس به طول ۷۰ ، عرض۱۰ و ارتفاع ۲۲ سانتی متر انجام شده است افت فشار در دبی های مختلف توسط فشار سنج متصل به کف کانال قرائت شده است و برای تغییر زبری کف از بسترهای ساخته شده از بتن با زبری های مختلف استفاده شده است برای ایجاد جریان دوفازه از پودر سنگ و خاک رس به قطر کوچکتر از ۶۳ میکرون برای ذرات ریزدانه و بزرگتر از ۶۳ میکرون برای ذرات درشت دانه استفاده شده است. مقدار افت فشار در طول کانال در حضور ذرات زیر دانه با کاهش و در حضور ذرات درشت دانه با افزایش افت فشار توأم بود.