سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید شاپوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ، ایران ، تهران ، دانشگاه صنعت
سیدمحمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشگاه ، ایران ، تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده م
تقی عبادی – استادیار دانشگاه ، ایران ، تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده م

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق جامد و تثبیت سازی کروم موجود در لجن صنایع آبکاری با استفاده از سیمان و میکروسیلیس است. نمونه های تثبیت شده با استفاده از آزمایشTCLP مورد ارزیابی قرار گرفته است . نمونه ها براساس غلظتهای اولیه کروم و بر اساس استاندارد ۹۵ASTM C109/C 109M -ساخته شدند. طرحهای اختلاط نیز بر اساس نسبتهای سیمان به لجن ۲۵:۷۵، ۳۰:۷۰، ۴۰:۶۰ و افزودن ۵%، ۱۰% میکروسیلیس انجامشد. نتایج حاصله نشان میدهد که تثبیت کروم با استفاده از سیمان و میکروسیلیس کاملا موثر بوده و توانسته است به میزان ٨٠ تا ٩٥ درصد کروم لجن را تثبیت نماید. همچنین استفاده از ١٠ % میکروسیلیس موجب شده است که بازدهی حذف کروم در این روش برای نمونه های ٢٨ روزه به طور متوسط ٤ % افزایش پیدا کند