سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید شاپوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی عمران – محیط
سیدمحمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده عمران – محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقی عبادی – استادیار دانشکده عمران – محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق جامد و تثبیت سازی کروم موجود در لجن صنایع آبکاری با استفاده از سیمان و میکروسیلیس است. نمونه های تثبیت شده با استفاده از آزمایشTCLP مورد ارزیابی قرار گرفته است . نمونه ها براساس غلظتهای اولیه کروم و بر اساس استانداردASTM C109/C 109M -95ساخته شدند. طرحهای اختلاط نیز بر اساس نسبتهای سیمان به لجن ۲۵:۷۵، ۳۰:۷۰ و ۴۰:۶۰ و افزودن ۵% ، ۱۰%میکروسیلیس انجام شد. نتایج حاصله نشان میدهد که تثبیت کروم با استفاده از سیمان و میکروسیلیس کاملا موثر بوده و ، توانسته است به میزان ٨٠ تا ٩٥ درصد کروم لجن را تثبیت نماید. همچنین استفاده از ١٠ % میکروسیلیس موجب شده است که بازدهی حذف کروم در این روش برای نمونه های ٢٨ روزه به طور متوسط ٤ % افزایش پیدا کند .