سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا طراحی – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و عضو باشگاه پژوهشگ
مهدی گوهررخی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی از روشهای بسیار مهم در ازدیاد برداشت ازمخازن نفتی تزریق گاز می باشد که میتواند به صورت امتزاجی و یا غیرامتزاجی صورت گیرد در حال حاضر گاز تزریقی CO2 با توجه به ملاحظات فنی و زیست محیطی در حال تبدیل شدن به پرمصرف ترین گاز تزریقی به مخازن بوده و براساس مطالعات غربالگری روشهای ازدیاد برداشت در اکثریت مخازن قابل اعمال می باشد تاکنون مطالعات زیادی در زمینه تزریق CO2 در مخازن ماسه سنگی انجام شده و در بسیاری از کشورها نیز در مقیاس مخزن با موفقیت اعمال گردیده است از آنجا که بیش از نیمی ازمخازن جهان و ۸۰ درصد از مخازن ایران از نوع کربناته می باشند مطالعه این روش ازدیاد برداشت در مخازن کربناته بسیار مهم و ضروری است