سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا عباس زاده – دانشجوی ارشد حاک و پی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی رفتار خاک مسلح، مدلهایی در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شد و آزمایشهای متعددی انجام گرفت.خاک مورد استفاده از نوع ماسه (در محدوده SP ) و عناصر تسلیح از جنس کاغذ انتخاب گردید و برای نماسازی تقریباً قائم خاکریز از قطعات چوبی استفاده شد. در این مجموعه آزمایشها ، تاثیر مشخصات عناصر تسلیح مثل فاصله و مقاومت آنها بر رفتار خاکریز مسلح با شیب تقریباً قائم و حاوی نمای صلب مورد مطالعه قرار گرفت. در تحلیل نتایج این آزمایشها از محاسبات مبتنی بر تعادل حدی بهره گرفته شد.