سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدرامین طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمدعلی زین الدینی میمند – دانشجوی کارشناسی عمران عضو تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمدمهدی خاکساری – دانشجوی کارشناسی عمران عضو تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رضا محمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی عمران عضو تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در سازه های بتنی، مقاومت واقعی بتن در برآورده نمودن وظائف سازه در مدت بهره بردار نقش اساسی دارد. از طرفی در ساختمانهای بتنی وزن سازه معمولا بخش عظیمی از بار وارده به سازه را تشکیل می دهد. در ایران اغلب طراحان سازه فرضیات طرح بتن را بر اساس مقاومت حداقل متداول انجام دادهواین امر موجب بالا رفتن وزن سازه و در نتیجه غیر اقتصادی شدن طرح می گردد. با توجه به کثرت معادن پوزولان و همچنین تولید سنگدانه های مصنوعی در کشور می تون معیارهای جدید را برای تهیه طرح اختلاط بتن سبک با مقاومت بالا ارائه نمود. در این مقاله پس از مطالعه خصوصیات مصالح مخصوص و همچنین بررسی نمونه های آزمایشگاهی معیاری کاربردی برای ساخت بتن های سبک با مقاومت بالا ارائه شده است.