سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طهماسب فلسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه دانشگاه یزد
حسینعلی رحیمی – استادیار دانشکده عمران – دانشگاه یزد
رضا مرشد – استادیار دانشکده عمران – دانشگاه یزد
داود مستوفی نژاد – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تقویت ستونهای بتنی با دورپیچ پلیمرهای الیافی از روشهای متداول تقویت به شمار می رود در این تحقیق آزمایشگاهی با استفاده از طرح اختلاط بتن با مقاومت ۳۰ مگاپاسکال، تاثیر دورپیچ روی نمونه های استوانه ای و منشوری توخالی مقایسه شده است. تعداد ۱۴ ستون کوچک مقیاس استوانه ای و منشوری توخالی ساخته شده و با استفاده از الیاف پلیمری کربن و شیشه بصورت یک لایه، دولایه و سه لایه دورپیچ شدند و تحت بار محوری تا پارگی الیاف قرار گرفتند. کرنشهای طولی و جانبی نمونه ها در طول بارگذاری اندازه گیری شدند. براساس نتایج حاصله با اعمال دورپیچ الیاف، مقاومت و شکل پذیری نمونه ها به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافت. تاثیر دورپیچ روی نمونه های منشوری توخالی کمتر از نمونه های استوانه ای توخالی مشاهده گردید.