سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدروح اله معافی مدنی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری
علیرضا عاملی – کارشناس ارشد عمران- راه و ترابری
مهدی سلیمی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری

چکیده:

امروزه ایمنی یکی از مسائل مورد توجه مهندسین حمل و نقل و راه می باشد و با توجه به آمار تصادفات در جهان توجه به این مر یک ضرورت بحساب می اید. بروز تصادفات به عواملی چون مناسب نبودن ترمز وسیله نقلیه و نامساعد بودن شرایط سطح رویه بستگی دارد. یکی از شرایط سطح رویه که باعث افزایش نرخ تصادافت می گردد، قرارگیری راه در مسیر شیب دار می باشد. وسیله نقلیه وقتی در مسیر شیب دار قرار می گیرد، راننده آن در کنترل وسیله نقلیه دچار مشکل می شود و برای این که بتواند وسیله نقلیه را متوقف یا کنترل نماید نیاز به اصطکاک بیشتر سطح رویه می باشد. لذا بررسی تاثیر شیب بر روی مقاومت لغزندگی، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این پژوهش، نمونه های بتنی ساخته شده در آزمایشگاه در درصدهای مختلف شیب مورد آزمایش اصظکاک با استفاده از دستگاه آونگ انگلیسی قرار گرفت تا تاثیر شیب بر روی مقاومت لغزشی مشخص گردد و نتایج نشاندهنده تاثیر شیب با توجه به شیب سر بالایی یا سرپاینی بر روی مقاومت لغزشی می باشد.