سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید خالقیان – دانشجوی دکتری سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر
محسن تهرانی زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران

چکیده:

هدف از این مقاله معرفی وساخت یک نوع میراگر تسلیمی جدید به منظور استهلاک ارتعاشات لرزه ای است . این نوع وسیله استهلاکی جدید با عنوان Modified Added Damping And Stiffness (MADAS) معرفی می شود. ورقهای x شکل در این میراگر بگونه ای قرار گرفته اند که علاوه بر گیرداری هر دو انتها، تغییر مکان آنها در امتداد قائم کاملاً ازاد است و هیچگونه نیروی محوری در ورقها و عناصر تسلیمی تولید نمی شود. به این ترتیب، رفتار ورقها تحتنیروی هایجانبی کاملاً خمشی است. از سوی دیگر بارهای ثقلی طبقات یا مولفه نیروی قایم در تیرها و بادبندها نیز کوچکترین تاثیری در رفتار میراگر جدید ندارند.
در این مقاله نتایج آزمایشگاهی دو نوع میراگر تسلیمی با ورقهای x شکل تحت بارگذاری سیکلی مقایسه شده است. در مدل اول یا میراگر تسلیمی ADASتغییر مکان ورقهای x شکل در امتداد قایم امکان پذیر نیست. مدل دوم یا میراگر جدید MADAS تغییر مکان ورقهای X شکل در امتداد قایم کاملاً آزاد است. با مقایسه رفتار دو نوع میراگر، عملکرد مطلوب میراگر MADAS در جذب و اتلاف انرژی و مطابقت رفتار آن با مدلهای تحلیلی دو خطی مشاهده می شود. با تغییر شرایط مرزی در نحوه اتصال ورقها در میراگر تسلیمی ADAS وسیله ای مقاوم و پایدار در برابر ارتعاشات لرزه ای ابداع شده است. می توان بیان نمود این وسیله استهلاکی در کنترل ارتعاشات دینامیکی سازه بسیار موثر بوده و یکی از وسایل توانمند در کاهش انرژی لرزه ای برای انواع مختلف سازه ها با اتصالات مفصلی وگیردار است.