سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا سپهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر توفیقی – استاد بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود مفرحی – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس
وحید پیروزفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از پارامترهای موثر بر فرایند جذب سطحی با تناوب فشار انتخاب طول زمانی مراحل مختلف سیکل است که در مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته کمتر مورد توجه قرار گرفته است هدف این پروژه بررسی عملکرد سیستم جداسازی نیتروژ ن از هوا در یک فرایند چهار بستری نسبت به تغییر توالی زمانهای ۶ مرحله می باشد بدین منظور طراحی زمان بندی های مختلف انجام و سه دسته سیکلهای ۱۲۰ ، ۱۶۰ و ۲۰۰ ثانیه و از هر نوع سیکل ۳ نوع توالی زمانی a,b,c انتخاب شده است در توالی نوع a طول زمانی مراحل تخلیه فشارزنی با خوراک و متعادل سازی مساوی و در نوع b طول زمانی مرحله تخلیه و فشار زنی با خوراک نسبت به دو مرحله دیگر طولانی تر و در نوع c، طول زمانی مرحله تخلیه و فشار زنی با خوراک کوتاهتر انتخاب شده است بنابراین با تغییر این زمانها و انجام آزمایشها متعدد، منحنی های کارایی سیستم در توالی های جدید زمانی بدست آمده و تاثیر تغییر یافتن طول این زمانها مورد بررسی قرار گرفت.