مقاله مطالعه آسيب شناسي بافتي تاثير ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2 در دستگاه تنفسي جوجه هاي SPF که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه آسيب شناسي بافتي تاثير ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2 در دستگاه تنفسي جوجه هاي SPF
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2
مقاله دستگاه تنفسي طيور
مقاله آسيب شناسي بافتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي زنگبار عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس آنفلوانزا موجب آسيب هاي هيستوپاتولوژيك در حيوانات و انسان مي گردد. هدف از مطالعه حاضر، ارزيابي آسيب شناسي بافتي دستگاه تنفسي جوجه هاي عفوني شده با ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2 ((A/chicken/ Iran/ 772/ 2000 طيور مي باشد. براي انجام اين مطالعه، تعداد ۲۰ قطعه جوجه SPF4 نر با سن ۳ هفته به طور تصادفي در دو گروه مساوي توزيع گرديدند. گروه تيمار توسط ويروس آنفلوانزا با دوز ۱۰۷٫۵EID50 و گروه شاهد توسط سرم نمكي نرمال با حجمي برابر و به روش قطره بيني هم زمان مورد تلقيح قرار گرفتند. ۷۲ ساعت پس از چالش جوجه ها با ويروس آنفلوانزا، از بافت ناي و ريه آ ن ها نمونه برداري و در محلول فرمالين بافري ۱۰ درصد پايدار گرديدند. از نمونه هاي پايدار شده در فرمالين، طبق روش هاي معمول تهيه مقاطع آسيب شناسي، برش هايي با ضخامت ۵ ميكرون تهيه و با هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزي شدند. در مقايسه با گروه شاهد، تغييرات پاتولوژيك ايجاد شده در گروه تيمار در اثر ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2 معني دار بود (P<0.005). اين مطالعه نشان داد كه ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2 توانايي القا آسيب هاي شديد بافتي در دستگاه تنفسي جوجه ها را دارا مي باشد.