سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل قائمقامیان – کارشناس واحد اکتشاف و ارزیابی ذخیره معاونت معدن شرکت ایتوک

چکیده:

سلسله مطالعات اکتشافی چند مرحله ای انجام شده در منطقه کلبیر از سال ۱۳۷۲ آغاز گشت. این اکتشافات منجر به مشخص شدن ناحیه مناسبی از نفلین در منطقه گلدرق – کلبیر گردید.
درمطالعات اکتشافی اولین قدم اطمینان از صحت و دقت نتایج آزمایشگاهی است بدین جهت از آزمونهای مختلف آماری جهت تعیین صحت و دقت تجزیه های آزمایشگاهی استفاده شده است که در خلال آنها روش پیشنهادی که جهت تعیین دقت و صحت آزمایشگاهی بر پایه روش هاوارد و تامسون ابداع گشت ارائه گردیده است. پس از اطمینان از نتایج آزمایشگاهی مطالعات آماری جهت تشخیص نحوه پراکندگی ترکیبات حائز اهمیت نفلین، نحوه ارتباط آنها و روند تغییرات این ترکیبات در عمق، مطالعه گردیده استو بر پایه مطالعات آماری انجام شده طراحی معدن و ارزیابی ذخیره ماده معدنی انجام گردیده است.