مقاله مطالعه آمفيبوليت ها و دايک هاي آمفيبوليتي موجود در افيوليت ملانژهاي ناسسن و عشين- زوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۶ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه آمفيبوليت ها و دايک هاي آمفيبوليتي موجود در افيوليت ملانژهاي ناسسن و عشين- زوار
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افيوليت
مقاله عشين- روار
مقاله نايين
مقاله آمفيبوليت
مقاله دايک آمفيبوليتي
مقاله ژئوترموبارومتري
مقاله ژئوشيمي سنگ کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شيردشت زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: نوربهشت ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: پيرنيا تهمينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از انواع سنگ هاي دگرگوني موجود در افيوليت ملانژ نايين و عشين- زوار، آمفيبوليت ها و دايک هاي آمفيبوليتي مي باشند که بر اثر دگرگوني ناحيه اي سنگ هاي بازيک موجود در اين افيوليت ها، يعني گدازه هاي بالشي، بازالت ها و دايک هاي ديابازي، بوجود آمده اند. مطالعات صحرايي در هر دو منطقه مذکور نشان مي دهد که اين آمفيبوليت ها و دايک ها داراي برگوارگي بوده و در بسياري نقاط با پريدوتيت هاي گوشته همبري دارند، بدين تربيب مي توان گفت که اين سنگ ها جزيي از خود مجموعه افيوليت بوده و قطعات بيگانه اي که طي فرآيندهاي تکتونيکي به اين مناطق آورده شده باشند، نيستند. بررسي هاي پتروگرافي آمفيبولت ها و دايک هاي آمفيبوليتي افيوليت ملانژ نايين و عشين زوار نيز بيانگر تشابه کاني شناسي و وجود کاني هاي آمفيبول، پلاژيوکلاز، کوارتز، اسفن، کلريت، کلسيت، پرهنيت، مگنتيت در آمفيبوليت ها و دايک هاي آمفيبوليتي در هر دو منطقه مي باشد، با اين تفاوت که در آمفيبوليت ها در دايک هاي آمفيبوليتي نايين علاوه بر کاني هاي مذکور، کاني هاي گارنت و کلينوپيروکسن نيز در اين سنگ ها وجود دارند. آناليز شيميايي کاني هاي آمفيبوليت ها و دايک هاي آمفيبوليتي در اين دو افيوليت نيز حاکي از تشابه ترکيب شيميايي کاني هاي آنها مي باشد. بر اساس ژئوترموبارومتري اين سنگ ها، دما و فشار بدست آمده براي آمفيبوليت ها و دايک هاي آمفيبوليتي عشين- زوار در حدود۶۷۶ درجه سانتيگراد و ۲٫۹ تا ۶٫۸ کيلوبار و در آمفيبوليت ها و دايک هاي آمفيبوليتي افيوليت نايين در حدود ۷۷۰ درجه سانتيگراد و ۶٫۴ تا ۶٫۸ کيلوبار مي باشد، که نشان دهنده تشکيل آنها در شرايط دما و فشاري تقريبا مشابه است. همچنين بر اساس نتايج آناليز NAA و ICP-MS سنگ کل، آمفيبوليت ها و دايک هاي آمفيبوليتي، داراي ماهيت تولييتي بوده و در نظام تکتونيکي پشته هاي ميان اقيانوسي تشکيل گرديده اند.