مقاله مطالعه آناتومي پياز گونه هاي لاله (Tulipa) ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه آناتومي پياز گونه هاي لاله (Tulipa) ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياز
مقاله Eriostemones ،Liliaceae
مقاله Tulipa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالار الهه
جناب آقای / سرکار خانم: جم زاده زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي اختر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس لاله، از خانواده Liliaceae، در حدود ۱۰۰ گونه دارد که ۱۹ گونه آن از ايران گزارش شده است. در اين پژوهش، آناتومي پياز ۱۴ گونه جنس لاله متعلق به دو زير جنس (T. biebirstiianina, T. biflora, | Eriostemones Boiss. | T. turcomanica, T. humilis) و زير جنس (T. clusiana, T. montana var. montana, T. montana var | Tulipa, T. systole, T.var chrysanta, T. kuschkensis, micheliana, T. ulophylla, T. lehmanniana | T. schrenkii T. hoogiana) مطالعه گرديد. گونه هاي متعلق به زير جنس Eriostemones، در شکل و تراکم کرک هاي پيازي متمايز از هم بودند. همچنين، گونه هاي متعلق به زير جنس Tulipa، در موقعيت و تراکم کرک هاي پيازي تفاوت نشان دادند. تفاوت زيادي در ياخته هاي اپيدرم گونه ها مشاهده نشد، اما تفاوت در ياخته هاي اپيدرم پياز دو واريتهT. montana مشاهده شد. با توجه به نتايج حاصل از اين بررسي، نوع کرک و تراکم آن در دو زير جنس متفاوت نيست و بر اساس اين صفت نمي توان گونه ها را در دو گروه طبقه بندي نمود، ليکن شباهت هايي از نظر نوع کرک و تراکم آن در گونه هاي متعلق به يك بخش به چشم مي خورد و مي توان از اين صفت براي تفکيک بعضي از گونه ها استفاده نمود. بر اساس شواهد موجود، احتمالا نوع کرک و تراکم آن ارتباط نزديکي با شرايط اکولوژيک (آب و هوايي) منطقه پراکنش گونه ها دارد و گونه هاي مناطق سردسير کرک هاي متراکم تري در پياز خود دارند.