سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
بهاره علیجانی – گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
فرنگیس قاسمی – گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
یونس کمالی – گروه آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده:
خفاشها دومین راسته بزرگ پستانداران و تنها پستاندار پروازی هستند که در سالهای اخیر بشدت مورد تهدید قرار گرفته ا ند . شناخت بیشتر اندام های بدن موجودات به حفاظت آنها کمک شایانی می کند. بدین منظور ساختار ماکروسکوپی قلب در خفاش میوه خوار مصری مطالعه گردید. ۳ سر خفاش مذکور با تور نامرئی صید و پس از بیهوشی، تشریح شد. موقعیت قلب در بدن مطالعه و سپس در محدول ۱۰ % تثبیت شد. قد را جدا و اجزای آن با کولیس (۰/۰۱) اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که سمت چپ بسیار شبیه قلب دیگر پستانداران جفت دار ولی ساختار های سمت راست بخصوص دهلیز به قلب پرندگان شبیه تر است. نسبت وزن بدن به وزن قلب بالاتر از این نسبت در دیگر پستانداران در همان اندازه است. قلب بیضی و راس آن به سمت چپ چرخیده است. میانگین طول قلب ۱۸/۵۶mmو عرض ۱۳/۲mm، دیواره بطن راست ۱/۵mm و بطن چپ ۲/۴mm قلب و دیواره دهلیز ها خیلی نازک است. بنا به نتایج حاصل، تغییرات مشاهده شده سازشی در ارتباط با پرواز است.